Cena dortu je individuální, dle náročnosti. 


Jednopatrový dort 


od 800 Kč

Dvoupatrový dort


od 2 000 Kč

Vícepatrový dort


od 5 000 Kč

Na každý dort vybírám nevratnou zálohu od  500,- Kč výše. Objednávka je závazná až po zaplacení zálohy. Pokud nebude záloha uhrazena 14 dní před termínem dortu, objednávka zaniká. Děkuji za pochopení.