Cena dortu je individuální, dle náročnosti. 


Jednopatrový dort 


od 1000 Kč

Dvoupatrový dort


od 2 300 Kč

Vícepatrový dort


od 5 000 Kč

Na každý dort vybírám nevratnou zálohu od  500,- Kč výše. Objednávka je závazná až po zaplacení zálohy. Pokud nebude záloha uhrazena 14 dní před termínem dortu, objednávka zaniká. Při zrušení objednávky 10 dní před termínem se záloha nevrací. Děkuji za pochopení.